Gitterdragere

Gitterbjelkene gjør det mulig å bygge lette og solide etasjeskiller i trebygninger. Gir stabilitet og sørger for en stiv konstruksjon. Vi spesialproduserer gitterdrager i alle spennbredder og dimensjoner. Med gitterdrager kan man lett oppnå god lydisolasjon mellom etasjene, og mulighet til en ekstra isolasjon for brannmotstand.

Spesialproduserte gitterdrager

Som trevareprodusent er det viktig å kunne tilpasse seg kundens behov, da alle byggeprosjekter varierer og har ulike krav. Trekonstruksjoner med spikerplater er et meget fleksibelt system, som gir rom for mange løsninger. Vi spesiallager gitterdrager for ethvert prosjekt og er gjerne behjelpelige i planleggingsfasen. Vi besitter mange års erfaring og har opparbeidet oss en høy ekspertise på området.

Produserer gitterdragere ved Kristiansand

Vi produserer over 1000 takløsninger hvert år, og leverer ulike trekonstruksjoner til entreprenører, byggherre, byggevarehus og snekkere som hovedsakelig hører til Agderfylkene, Rogaland og Telemark.

Kontakt oss for mer informasjon eller dersom du er klar for å bestille gitterdragere.