Valmtakstol for bæring av valmsystemet

Valmtak er enkelt å bygge ved hjelp av takstoler og spikerplater. Valmtak er skråtak hvor takflatene skråner jevnt ned til alle fire sider, og er et tak som er vanlig å finne i blant annet Danmark, Tyskland og Sverige. En av fordelene med denne takkonstruksjonen, er at den gir mindre gripetak for sterk vind og vindlasten på takkonstruksjonen reduseres dermed betraktelig. Denne formen for takstol støtter takstolene som danner valmformen, nemlig stikksperrene og gradsperrene.

Spesialproduserte valmtakstoler

Valmtakstol gir mange muligheter, både for mindre og større spenn. Byggherren velger selv om det skal være rett eller mønt himling, og inndelingen og plasseringen fra endevegg vil variere med spennvidden. Leveres ferdig avtrappet sammen med grad- og skiftesperrer.

Din lokal valmtakstolprodusent

Vårt produksjonslokale ligger like utenfor Kristiansand, og vi leverer hovedsakelig til Agderfylkene, Rogaland og Telemark. Enten du er entreprenør, byggherre, eller snekkerprodusent - vi produserer og leverer solide og stabile valmtakstoler.

Kontakt oss for mer informasjon eller dersom du er klar for å bestille valmtakstoler.